Žlutý drak

Žlutý drak byla vůbec první povídka, která mi kdy vyšla v knize. Vzpomínám si, jak jsem kihu převracel v rukou a četl celou asi desetkrát, než jsem se toho dojmu nasytil. Povídka nejdříve prošla literárním workshopem a i díky němu se nakonec umístila na krásném čtvrtém místě - to byl také okamžik, kdy jsem poprvé vstoupil do podvědomí čtenářů (i když spíše hlavně redaktorů a tak…)

Podruhé pak vyšla v Pevnosti - bohužel jsem nestihl už to úplně první číslo, ale hned druhé jsem obsadil (díky tomu jsem větší pamětník než většina kmenových redaktorů, i když ti jsou mnohem aktivnější než já ;-) ).

Povídka vznikla na základě jakési pohádky a poprvé se zde objevil Roggeveev.