Šedá Lucie


Tato práce je ze série, která nikdy nebyla dokončena, zůstalo jenom pár fragmentů, které obstojí samy o sobě. Šedá Lucie je pak vůbec první povídkou, kdy jsem ještě netušil, že nějaké další práce z tohoto světa budou.

Město Praha, rozdělené Hranicí na svět těch, kteří na kouzla nechtějí věřit, a opuštěné ulice, kde potají žijí ti, kterým v žilách kromě krve koluje i magie. Trochu poetické, trochu snové a možná i trochu
strašidelné.