JFK 29: V prachu a krvi

Jediným krokem se John Francis Kovář dostal z mississippského mokřadu do Čech 17. století. Tenhle svět je ale tvrdší a vražednější, než si pamatuje z hodin dějepisu. Na polích neroste ani bodláčí, samotná země je nemocná a lidé se pojídají navzájem. Válka trvá přes půlstoletí a nehodlá skončit.
Přežije? Dostane se zpět ke svým přátelům? Odhalí tajemství průchodu mezi světy?
Pochybuje o tom, tenhle svět je příliš jiný. Albrecht z Valdštejna ovládá Frýdlantské vévodství, věže vídeňských chrámů zdobí muslimský půlměsíc, katolická Plzeň úpí pod nadvládou inkvizice. A řádí mor, proti němuž je Černá smrt z naší historie horším nachlazením. Kovář se ocitl v pekle a hledá cestu ven.

 

Kde se dozvědět víc

http://agent-jfk.cz

http://jfk-fans.cz

 

Stránky knihy na Legii

http://www.legie.info//kniha/14279-v-prachu-a-krvi

 

Recenze

http://www.mfantasy.cz/2013/02/ohn-francis-kovar-je-lapen-v-prachu-a-krvi/

http://www.sarden.cz/recenze-mila-linc-v-prachu-krvi

http://fantasya.cz/clanek/lincuv-john-francis-kovar-29-poti-krev-a-bloudi-prachem-zkaz