L.P. 921


Příběh z doby vlády knížete Václava, kterého později dějiny prohlásily za svatého. Jenže zdaleka ne všechno bylo v jeho době podrobeno křesťanství a pohanští bohové ještě měli dostatek sil. O střetu dvou nepřátel, jakož i dvou náboženství, vypráví nejkratší příběh z celé knihy…

 

 

 

Oficiální anotace

Několik autorů spojilo síly, aby svými příběhy vzdali poctu řece Vltavě, prastaré patronce našich zemí.
Řeka je srdcem krajiny. Někdy bývá mírná a přátelská, jindy zase nespoutaná a divoká. Naši předkové mnohokrát poznali její vrtkavou povahu - to, jak dovede být štědrá, ale také ničivá a smrtící…
Tato kniha vypráví o nezkrotném duchu Divoké řeky - společně se sedmi příběhy se ponoříte do dávného pravěku, mezi Kelty, Germány, slovanské Doudleby nebo do časů Přemyslovců.
Zveme vás na dobrodružnou výpravu proti proudu času, na cestu za řekou…

Recenze

http://www.fantasya.cz/clanek/wilth-ahwa