Street

Jednoduchý herní systém založený na rozdělení rulety na 12 tzv. streetů (první  street jsou číslice 1, 2, 3, druhý street jsou číslice 4, 5, 6).

Princip systému

Čekáte až padne jedno číslo ze streetu a poté co padne sázíte na další dvě, tedy napřiklad když  padne z prvního streetu číslo jedna tak vsázíte na 2 a 3. Když potom padne číslo 2 nebo tři sázíte na 2 čísla, která padli tedy na čísla 1 a 2 nebo na čísla 1 a 3. Výhry by se měli začít hromadit až po delší době s matematickou zákonitostí.