Mistři písmen, učni slov

Mistři písmen, učni slov je literární dílna Městské knihovny v Praze určená pro začínající autory píšící science fiction a fantasy. Pro zájemce je připraveno množství rad, tipy na zajímavé knihy o psaní, kontakty a odkazy na literární soutěže. Negarantujeme, že od nás odejdou hotoví spisovatelé, ale autoři kromě mnoha informací získají i vodítko, jak se posunout dál.

S některými, kteří naši literární dílnu absolvovali, máte nyní možnost se setkávat v tematických internetových magazínech, v antologiích nebo na stránkách časopisů Pevnost a XB-1. Abychom však byli stoprocentně objektivní, někteří na druhou stranu zjistili, že je baví psát jenom podle sebe a pro sebe; s jejich povídkami nebo knihami se na knižních pultech zřejmě nikdy nesetkáme…


Jak se přihlásit

Podmínky účasti jsou jednoduché:

 

Jak to probíhá

Zájemci vstupují do workshopu s již hotovou povídkou, na níž hodlají v průběhu pěti plánovaných setkáních pracovat. Každé z nich má pak určité téma – například tvorba světa a prostředí, postavy a jejich charakteristiky nebo kostra příběhu a stavba děje.

Část každého setkání je věnována teorii (rady a tipy na dané téma), další část pak rozebírání krátkých textíků, které si účastníci vždy připraví předem. Díky tomu si mohou zvyknout na pravidelné psaní, tak i na dodržování termínu odevzdání a určeného rozsahu (což se hodí zejména pro literární soutěže). Komentování příspěvků zbylých kolegů pak pomáhá získat tolik potřebný nadhled pro opravování vlastních prací.

Protože si nenárokujeme patent na všechno vědění, na každém setkání je přítomen nějaký odborník. Jde o takové hosty, kteří mají krušné začátky již za sebou a mohou nabídnout pohled z „druhé strany“: spisovatelé, redaktoři, recenzenti či vydavatelé. Setkání tak fungují nejenom jako dílny tvůrčího psaní, ale pomáhají i k získávání důležitých kontaktů, bez nichž se žádný autor dnes neobejde.

Jaký je náš přístup?

Proč zrovna název „Mistři písmen, učni slov“? Slova z písmen dokáže složit téměř každý, ale složit slova ve věty, které zaujmou čtenáře, to už je složitější…

Jsou různé přístupy k tvůrčímu psaní, možná jich je dokonce tolik, kolik je učitelů i „učitelů“. My jdeme cestou „talentu a řemesla“, kdy je talentem míněno to, že se vám v hlavě zrodí příběh, atmosféra i charaktery postav. To samo o sobě je vynikající; avšak převést tuto představu na papír je už těžší. K tomu je potřeba řemeslo. A právě tuto stránku se u našich oveček snažíme zlepšovat – gramatikou, interpunkcí a odstavci počínaje přes způsoby, jakými se píše přímá řeč, až po drobné rady typu: „popisujete-li něco, nazvěte to jménem. Nepište, že u cesty stály vysoké stromy, ale napište, že cestu lemovaly topoly.“

Jasně že tohle nestačí k tomu, aby se někdo stal slavným spisovatelem, ale pomůže to tomu, aby se zajímavé myšlenky a příběhy staly pro běžného čtenáře stravitelnými. Aby autor dokázal sdělit to, oč mu šlo, a hlavně tak, aby to čtenář pochopil tak, jak měl.

Zaměřujeme se tedy zejména na to, jak povídku vytvořit tak, aby měla šanci uspět v konkurenci ostatních autorů – zejména v literárních soutěžích, kde umístění je nejlepší cestou, jak se stát publikovaným.

 

Proč zrovna knihovna?

Důvodů, proč literární dílnu připravujeme, je hned několik. Na prvním místě je samozřejmě snaha začínajícím autorům pomoci. Cesta od první povídky k první publikované povídce je trnitá, bolestivá a mnohdy trvá i několik dlouhých let. Víme, že jakákoliv pomoc, rada a zejména zkušenost má v tomto počátečním období cenu zlata.

Navíc literární aktivita do domu zasvěcenému literatuře neodmyslitelně patří. Samotné prostředí knihovny má rovněž svůj význam; je zde k dispozici řada knih o psaní, učebnic tvůrčího psaní a knih o literární teorii, ale i dostatek příběhů, které jsou použity jako příklad. A navíc i samotný prostor naplněný příběhy je sám o sobě inspirativní.

A poslední věc se týká nejenom psavců, ale všech čtenářů obecně. Literatura je v porovnání s jinými oblastmi zábavy vždy za popelku, přestože její význam je nedocenitelný. A naše literární dílna je jedním z mnoha střípků naší snahy – abychom i v budoucnu mohli nabízet čtenářům kvalitní knihy, pomáháme začínajícím autorům, aby snáze překonali těžké začátky a psali lépe. Věříme, že naše snaha nevyzní zcela do prázdna…

 

Další aktivity

Kromě této literární dílny připravujeme i další akce vhodné pro začínající autory. Jde jednak o setkání pro „pokročilé“, tedy pro ty, kteří již workshopem prošli. Probíhají nepravidelně a spočívají většinou pouze v setkání a vzájemném hodnocení aktuálních povídek.

Dalším projektem, který se teprve rozbíhá, jsou tematické přednášky vhodné nejenom pro psaní. Vzhledem k tomu, že pro autory je mnohdy obtížné získat potřebné informace, oslovili jsme odborníky-spisovatele, kteří se o své know-how podělí. Součástí těchto přednášek je i praktická ukázka a možnost vyzkoušet si vše na vlastní kůži. Pro lepší představu akce již proběhlé nebo i plánované:

 

Slovo na závěr

Slova, která možná lépe než celý předchozí článek charakterizují to, oč se snažíme, vyřkla spisovatelka a knihovnice Františka Vrbenská:

„Tohle je přidaná hodnota knihoven, které nemůžou konkurovat žádné informační systémy. Není pro masy, jenže o to hlouběji (v pozitivním smyslu) zasáhne ty, kteří mají zájem.“

Třeba tato slova nalákají i vás.