Návštěvní řád Casina

VZOR

Název kasina : CASINO

adresa kasina : Ulice

P r o v o z o v a t e l : Malta Group

sídlo provozovatele, IČ

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí až neděle od 10:00 do 5:00

s možností příp. prodloužení do 7:00

Kasino je uzavřeno v den státního smutku.

 1. Vstup do kasina a účast ve hře je povolen pouze osobám starším 18 let.
 2. Návštěvníci jsou povinni při vstupu do kasina předložit platný doklad prokazující jejich totožnost. Kasino vede denní jmennou evidenci návštěvníků obsahující tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, u cizích státních občanů také státní příslušnost a číslo cestovního dokladu.
 3. Za provoz kasina je odpovědný manažer pověřený společností. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny pracovníků kasina, dodržovat návštěvní řád, herní plán a pravidla hry.
 4. Návštěvníci, kteří porušují návštěvní řád, herní plán, nebo porušují pravidla slušného chování, mohou být vyloučeni ze hry a vykázáni z kasina.
 5. Vstup do kasina je povolen pouze ve vhodném oděvu. Návštěvníci nesmí jevit známky požití alkoholických nápojů nebo omamných prostředků. O vhodnosti vstupu rozhodují pracovníci pověření odpovědným manažerem.
 6. Svrchní oblečení, fotografické a filmové přístroje, větší tašky a balíčky všeho druhu musí být uloženy v šatně. Vstup se zbraněmi je zakázán. Návštěvníci kasina jsou povinni podrobit se kontrole, zda nevnášejí do kasina zbraně.
 7. Vedení kasina neodpovídá za případné ztráty či poškození předmětů odložených mimo místo k tomu určené.
 8. Každý hráč musí dbát na to, aby jeho sázka byla správně umístěna, a to i v případě, kdy o její umístění požádá krupiéra. Platí vždy sázka tak, jak je umístěna.
 9. Ke hře v kasinu se mohou používat pouze hodnotové žetony schválené Ministerstvem financí a hrací žetony. Hodnotové žetony nakupují hráči v pokladně kasina, popřípadě u hracího stolu. Výhradně v pokladně kasina jsou hráčům vypláceny výhry, a to proti předloženým hodnotovým žetonům.
 10. Vynášení hodnotových žetonů z kasina je nepřípustné. Dále je nepřípustné používat hodnotové žetony k úhradě jakýchkoli jiných závazků, které nevznikly ze hry.
 11. Zaměstnancům kasina je zakázáno účastnit se her v kasinu, půjčovat hráčům peníze, anebo přijímat osobní dary od návštěvníků.
 12. Stížnosti ohledně provozu kasina řeší manager kasina, popř. jím pověřený pracovník. Reklamace vyplývající z neznalosti pravidel hry jsou bezpředmětné.
 13. Všechny osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném poměru ke společnosti ……. , jsou povinny zachovávat mlčenlivost o sázejících a jejich účasti na hře včetně jejich výhry či prohry, s výjimkou určenou podle § 46b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
 14. Návštěvní řád je účinný dnem schválení Ministerstvem financí. Veškerá ustanovení uveřejněná v tomto návštěvním řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky i osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném poměru ke společnosti …..

Nejlepší bonusy

Unibet2 500 KčbonusHrát
Monte-Carlo Casino30 000 KčbonusHrát
Expekt6 250 KčbonusHrát
Betclic6 250 KčbonusHrát
Panda Royal2 500 KčbonusHrát

Staňte se fanoušky

Hrajeme ruletu již více jak 12 let